Deutsch Polnisch Russisch 
 

Slup graniczny w okolicy Prostek

W 1545 roku książe Albrecht kazał wznieść w pobliżu Prostek słup graniczny zwany „ostrokollnische Grenzsäule“, aby oznaczyć przebieg granicy ustalony na mocy pokoju meleńskiego z 1422 roku. Uznano go także w 1525r. pokojem z królem Zygmuntem I, lecz dokładny przebieg granicy ustalono dopiero później podczas żmudnych negocjacji. Ta wschodnia i południowa granica Prus Wschodnich była kiedyś jedną z najtrwalszych granic Europy i do 1945 roku najstarszą granicą Niemiec. Obowiązująca na mocy traktatu kaliskiego z 1343 roku południowa granica Prus Wschodnich przebiegająca od Działdowa do Prostek utrzymała się przez minimum 602 lata, niektórzy są zdania, że nawet 692 lata, od roku 1326!

Mehr lesen

W 1545 roku książe Albrecht kazał wznieść w pobliżu Prostek słup graniczny zwany „ostrokollnische Grenzsäule“, aby oznaczyć przebieg granicy ustalony na mocy pokoju meleńskiego z 1422 roku. Uznano go także w 1525r. pokojem z królem Zygmuntem I, lecz dokładny przebieg granicy ustalono dopiero później podczas żmudnych negocjacji. Ta wschodnia i południowa granica Prus Wschodnich była kiedyś jedną z najtrwalszych granic Europy i do 1945 roku najstarszą granicą Niemiec. Obowiązująca na mocy traktatu kaliskiego z 1343 roku południowa granica Prus Wschodnich przebiegająca od Działdowa do Prostek utrzymała się przez minimum 602 lata, niektórzy są zdania, że nawet 692 lata, od roku 1326!

Na słupie umieszczono kamienne kartusze przedstawiające godła Litwy – na specjalne życzenie Litwinów nie umieszczono tam godła Polski – i Prus, przy czym „S” na piersi orła symbolizowało zależność lenną Prus Książęcych od Polski. Inskrypcja przetłumaczona na język polski brzmi: „Kiedy Zygmunt August sprawował rządy w państwie ojca a (jednocześnie) margrabia Albert I panował, ów nad Jagiełły dwojga imion starodawnymi grodami, ten nad krajem Prusów w pokoju piastował władzę, wzniesiony został ten słup, który miał oznaczać linię graniczną kraju oraz rozgraniczać tereny obu władców Roku 1545. Miesiąca sierpnia”

Tablice na słupie to kopie. Oryginały znajdowały się do 1945 roku w zbiorach zamku krzyżackiego w Królewcu.

 
 
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren