Deutsch Polnisch Russisch 
 

Zamek krzyzacki

Zamek krzyżacki wybudowany w 1398 r. na wyspie na jeziorze Ełckim, który z końcem 1408 r. otrzymał w pełnym zakresie zabudowę kamienną, był fortyfikacją wyposażoną w pomieszczenia mieszkalne oraz reprezentacyjne w skrzydle południowym jak też w budynek gospodarczy położony na północy całego kompleksu zamkowego. Zamek spłonął na początku wojny miast w 1454 roku, ale odbudował go w 1497 r. oraz umocnił Wielki Mistrz Fryderyk z Miśni. W pierwszej połowie XVI w. zamek został rozbudowany.

Mehr lesen

Zamek krzyżacki wybudowany w 1398 r. na wyspie na jeziorze Ełckim, który z końcem 1408 r. otrzymał w pełnym zakresie zabudowę kamienną, był fortyfikacją wyposażoną w pomieszczenia mieszkalne oraz reprezentacyjne w skrzydle południowym jak też w budynek gospodarczy położony na północy całego kompleksu zamkowego. Zamek spłonął na początku wojny miast w 1454 roku, ale odbudował go w 1497 r. oraz umocnił Wielki Mistrz Fryderyk z Miśni. W pierwszej połowie XVI w. zamek został rozbudowany.


Zamek był najpierw siedzibą prokuratora zakonnego. Źródła z 1415 r podają jako pierwszego prokuratora zakonnego będącego w Ełku Christopha von Zewitz. Po sekularyzacji Prus w 1525 roku na zamku rezydował urzędnik książęcy. Nawet za czasów Fryderyka Wielkiego zamek służył jako siedziba urzędu ds. sądownictwa oraz urzędu skarbowego.


Od połowy XVIII w. stan techniczny zamku coraz bardziej się pogarszał i dlatego budowla została częściowo rozebrana, przy czym marszałek Ney mógł prawdopodobnie jeszcze w 1806 r. korzystać z pewnej części pomieszczeń. Po tym jak budynek spłonął odnowiono go na przyjazd króla Fryderyka Wilhelma IV w dniu 5.6.1845 r. W 1888 r. zachowując stare fundamenty oraz część ścian zewnętrznych w głównym skrzydle urządzono w zamku więzienie, które funkcjonowało do roku 1976. Podczas prac remontowych w 1958 r. odkryto za murami zamku stare, zawalone podziemne przejście prowadzące do miasta. Jak głosi wieść przejście to miało służyć mieszkańcom miasta jako droga ucieczki podczas najazdów tatarskich na Ełk i umożliwiało im schronienie się w zamku. Od 1985 roku budynków zamku nie wykorzystuje się w żaden sposób. Administracja miasta próbuje znaleźć potencjalnego nabywcę.


Stary drewniany most, który prowadził do zamku na wyspie zastąpiono w połowie XIX wieku groblą i tzw. mostem Gizewiusza.


Miasto Ełk poszukiwało w kraju i za granicą nabywcy zamku krzyżackiego z 760 m² powierzchni użytkowej. Zamek miał znaleźć nowego właścicielaw drodze licytacji. Samorząd życzył sobie, aby przyszły inwestor przekształcił zamek w elegancki hotel i liczyło, że sprzedaż nieruchomości przyniesie kasie miejskiej sumę rzędu 1'800'000,0 zł, przy czym ważniejsze było, aby potencjalny nabywca przedstawił przekonującą koncepcję zarządzania zamkiem. Wnioski i oferty przetargowe ubiegający się mogli składać do 8 czerwca 2010 r. w zarządzie miasta. Zaraz potem zamek został w końcu sprzedany za 1'700'000,0 złotych ełckiemu przedsiębiorcy Piotrowi Basiewiczowi.

Ordensschloss/Gefängnis 2015
Ordensschloss Wasserseite 2015
Gefängniszellenanbau 2015
 
 
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren