Zaproszenie do prezentacji

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach i stowarzyszenie Freunde Masurens e. V. maj zaszczyt zaprosi na odczyt dr hab. Teresy Astramowicz – Leyk (Uniwersytet Warmisko-Mazurski/ Olsztyn) „ Mazurzy na Mazurach po II. Wojnie wiatowej”