Willkommen im Informationszentrum

Konferencj: ydzi na Warmii i Mazurach

Konferencj: ydzi na Warmii i Mazurach

15.11.2014

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach, Stowarzyszenie Przyjació. Mazur
i Zespó. Szkó. Mrgowie maj zaszczyt zaprosi na
konferencj z cyklu „Sorkwickie rozmowy“ której g.ównym
tematem bdzie „ydzi na Warmii i Mazurach”
Spotkanie odbdzie si 28. listopada 2014 r. w godzinie 17.00
w Kociele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach, ko.o Mrgowa. Gospodarzem spotkania s
Pastor Fryderyk Tegler (Niemcy) i Pastor Krzysztof Mutschmann (Sorkwity)
Gociem konferencji bdzie prof. dr UWM w Olsztynie Pan Krzysztof Szatrawski, który zaprezentuje
aspekty kulturowe oraz spo.eczne ludnoci ydowskiej zamieszkujcej w przesz.oci tereny obecnej
Warmii i Mazur. W trakcie spotkania zaprezentowane zostan równie dzia.ania edukacyjne Pani
Magdaleny Lewkowicz, zwizane z propagowaniem dawnej kultury ydowskiej na naszych terenach.
Wystpienia bd prowadzone w jzyku polskim i niemieckim.
Po konferencji odbdzie si spotkanie w Domu M.odzieowym parafii , gdzie bdzie mona obejrze min.
wystaw tematyczn przygotowan przez m.odzie Zespo.u Szkó. nr 2 w Mrgowie
pt. „ Ocali od zapomnienia”.
Przy poczstunku i lampce wina bdziemy mogli te porozmawia z referentem.
Pastwa udzia. bdzie dla nas zaszczytem.

Renovierungsarbeiten

Werte Besucherinnen und Besucher,
wir überarbeiten die technische Basis dieser Seite, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis bieten zu können.
Dazu kann es vorkommen, dass vorübergehend Teile der Funktionen nicht verfügbar sind.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Diese Website setzt keine Cookies und erhebt keine Besucherdaten.