Deutsch Polnisch Russisch 
 
Link ber Facebook senden
Seite twittern
 

Przystan i poczatek Kanału Mazurskiego

W północno-zachodnim zakątku właściwego jeziora Mamry, koło miejscowości Przystań zaczyna się prawdopodobnie kanał tworzący połączenie z północnym systemem rzecznym Pregoły, ponieważ jeziora mazurskie nie posiadały żadnego połączenia żeglownego z innymi drogami wodnymi, lecz były połączone jedynie między sobą. Najkrótsze możliwe połączenie wodne istniało między Przystanią a następną sprawnie funkcjonującą drogą wodną - rzeką Łyną przepływającą przez wieś Drużba.


Kanał istniał co prawda już w XVIII w., został wybudowany w latach 1764 - 1776 pod kierunkiem naczelnego prezydenta Jana Fryderyka Domhardta, ale wkrótce rozpadł się. Od lat 70 XIX wieku pojawiały się nowe plany realizacji pomysłu połączenia systemu jezior mazurskich z Królewcem aż do Bałtyku. Z obszaru Mazur eksportowane miały być drewno, zboże i materiały budowlane, zamierzano natomiast importować węgiel i nawozy.

Faza projektowania ciągnęła się jednak w nieskończoność. W 1874 r. wydano wprawdzie pozwolenie na budowę, ale dopiero w 1898 roku rozpoczęły się rzeczywiste prace konstrukcyjne, a następnie od 1911 do 1922 r., mimo przerwy w trakcie I. Wojny Światowej wykopano co najmniej trzy czwarte koryta kanału. Po przymusowej przerwie uwarunkowanej sytuacją gospodarczą lat 20 XX w. ponowną i intensywną budowę rozpoczęto w 1934 roku, jednakże w roku 1942, na krótko przed ukończeniem kanału, wojna zmusiła do zawieszenia prac budowlanych.

Tak więc projekt, który inspirował wyobraźnię od wieków, nigdy nie doszedł do skutku i nie został wykorzystany w gospodarce a w obliczu podziału Prus Wschodnich stał się w międzyczasie zbędny.

W Przystani, której nazwa 16. 7.1938 została zmieniona na niem. Paßdorf miał zaczynać swój bieg kanał, który przebiegając w kierunku północno-zachodnim uchodził do Łyny koło wsi Drużba. Różnice poziomu wody o całkowitej wysokości 111m na łącznej długości 51.2 km regulowało 10 śluz, w tym 2, z których każda oddzielała zbiorniki o największej różnicy poziomu lustra wody, a mianowicie 17,2 m.

Początek kanału przecina droga krajowa przebiegająca na południe od Przystani.

Seite 2 von 2
 
 
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren