Deutsch Polnisch Russisch 
 
Link ber Facebook senden
Seite twittern
 

Przystan i poczatek Kanału Mazurskiego

W północno-zachodnim zakątku właściwego jeziora Mamry, koło miejscowości Przystań zaczyna się prawdopodobnie kanał tworzący połączenie z północnym systemem rzecznym Pregoły, ponieważ jeziora mazurskie nie posiadały żadnego połączenia żeglownego z innymi drogami wodnymi, lecz były połączone jedynie między sobą. Najkrótsze możliwe połączenie wodne istniało między Przystanią a następną sprawnie funkcjonującą drogą wodną - rzeką Łyną przepływającą przez wieś Drużba.


Kanał istniał co prawda już w XVIII w., został wybudowany w latach 1764 - 1776 pod kierunkiem naczelnego prezydenta Jana Fryderyka Domhardta, ale wkrótce rozpadł się. Od lat 70 XIX wieku pojawiały się nowe plany realizacji pomysłu połączenia systemu jezior mazurskich z Królewcem aż do Bałtyku. Z obszaru Mazur eksportowane miały być drewno, zboże i materiały budowlane, zamierzano natomiast importować węgiel i nawozy.

Faza projektowania ciągnęła się jednak w nieskończoność. W 1874 r. wydano wprawdzie pozwolenie na budowę, ale dopiero w 1898 roku rozpoczęły się rzeczywiste prace konstrukcyjne, a następnie od 1911 do 1922 r., mimo przerwy w trakcie I. Wojny Światowej wykopano co najmniej trzy czwarte koryta kanału. Po przymusowej przerwie uwarunkowanej sytuacją gospodarczą lat 20 XX w. ponowną i intensywną budowę rozpoczęto w 1934 roku, jednakże w roku 1942, na krótko przed ukończeniem kanału, wojna zmusiła do zawieszenia prac budowlanych.

Tak więc projekt, który inspirował wyobraźnię od wieków, nigdy nie doszedł do skutku i nie został wykorzystany w gospodarce a w obliczu podziału Prus Wschodnich stał się w międzyczasie zbędny.

W Przystani, której nazwa 16. 7.1938 została zmieniona na niem. Paßdorf miał zaczynać swój bieg kanał, który przebiegając w kierunku północno-zachodnim uchodził do Łyny koło wsi Drużba. Różnice poziomu wody o całkowitej wysokości 111m na łącznej długości 51.2 km regulowało 10 śluz, w tym 2, z których każda oddzielała zbiorniki o największej różnicy poziomu lustra wody, a mianowicie 17,2 m.

Początek kanału przecina droga krajowa przebiegająca na południe od Przystani.

Seite 1 von 2
Schleusenanlage Fürstenau 2014
Schleusenanlage Fürstenau 2014 (Frederik Blattgerste)
Schleusenkammer Fürstenau 2014 (Frederik Blattgerste)
Schleusenwärterhaus 2014
 
 
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren