Ostpreußen

Willkommen im Informationszentrum Ostpreußens

Zaproszenie do prezentacji

22.03.2016

Spotkanie odbdzie si 22.04.2016 r. o godzinie 17.00 w Kociele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach. Po odczycie zapraszamy do Domu Modzieowego Parafii, gdzie przy maym poczstunku i lampce wina, bdzie moliwo porozmawia z Referenten